Gương Soi

GƯƠNG SOI MÃ: F5 TRẮNG

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 5cm, màu trắng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: F5 NÂU

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 5cm, màu nâu.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: F5 ĐEN

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 5cm, màu đen.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 604 TRẮNG

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 6cm, màu trắng viền bạc.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 199 NÂU

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 5cm, màu nâu viền vàng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 6030 bạc.

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 7cm, màu bạc.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 6035 vàng

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 7cm, màu vàng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 6035 nâu

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 7cm, màu nâu.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 6030 nâu vàng

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 8cm, màu trắng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 808 TRẮNG

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 8cm, màu trắng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

GƯƠNG SOI MÃ: 5053 vàng

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 10cm, màu nâu vàng.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

 

GƯƠNG SOI MÃ: 5051

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 10cm, màu nâu.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.

 

GƯƠNG SOI MÃ: 939 nâu

 • Viền gương chất liệu Composirte dạng Giả gỗ
 • Bản khung 10cm, màu nâu.
 • Gương tráng bạc dày 5 ly
 • Phù hợp treo phòng khách, phòng ngủ, shop thời trang,….
 • Nhận làm gương theo kích thước yêu cầu.