Đóng Khung Tranh Thêu

Mã phào khung: 5053 vàng

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 10cm.

Mã phào khung: 604  nâu

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 6cm.

Mã phào khung: 6035 gỗ

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 7cm.

Mã phào khung: 6234 nâu

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 6cm.

 

 

 

 

 

Mã phào khung: A009 nâu

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 9cm.

 

 

 

Mã phào khung: 6035 vàng

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 7cm.