Đóng Khung Tranh Thêu

Mã phào khung: 5053 vàng

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 10cm.

Mã phào khung: 604  nâu

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 6cm.

Mã phào khung: 6035 gỗ

Khung chất liệu composite dạng nhựa giả gỗ

Bản khung 7cm.