Đóng Khung Bằng Khen

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 518V.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: F3Đ.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: F3T.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 518T.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 • MÃ KHUNG BẰNG KHEN: F3N.
  • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
  • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
  • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
  • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 323 hạt.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 3707NĐ.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3,5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 3707T.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 3,5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 199N.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 199T.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 199V.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: 5707N.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 5cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông đen.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông Trắng.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông xanh cốm.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông cam.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông hồng.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông Sữa.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông nâu.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông Xanh Lam.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.

 

MÃ KHUNG BẰNG KHEN: Vuông đỏ.

 • Khung chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Bản khung 2cm, 2 móc treo: Ngang, dọc.
 • Kích thước khung: A4, A3, B3, sản xuất theo kích thước yêu cầu,..
 • Mặt kính 2mm.